list

Ogrzewanie na gaz płynny

Tradycyjne rozwiązania przeznaczone do ogrzewania domów, czy też zakładów przemysłowych, mogą być nie tylko nie wystarczające, ale i wiązać się z bardzo wysokimi kosztami eksploatacji. Dlatego warto zainwestować w alternatywne propozycje, pozwalające zaoszczędzić pieniądze. Zapewniają one również wystarczającą ilością energii cieplnej, którą można zużytkować w dowolnym momencie. Takie właśnie jest ogrzewanie na gaz płynny, które możliwe jest przy zastosowaniu instalacji ze zbiornikami na LPG – skroplony propan lub mieszaninę butanu oraz propanu w odpowiednich proporcjach.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń: +48 668 350 711

Czym jest ogrzewanie na gaz płynny?

Ogrzewanie elektrycznością pochodzącą od zewnętrznych dostawców, instalacji fotowoltaicznych, czy też pomp wodnych jest powszechnie znane i wykorzystywane. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, czym jest oraz jakie korzyści za sobą niesie ogrzewanie na gaz płynny.

Jak już zostało powyżej wspomniane, LPG to gaz skroplony, który można spotkać zarówno w postaci samego propanu, jak i propan butanu. Jest to również pochodna procesu rafinacji ropy naftowej. LPG wyróżnia doskonała wydajność energetyczna, porównywalna lub nawet przewyższająca inne dostępne źródła energii.

Ogrzewanie na gaz płynny wymaga wykorzystania właściwej instalacji. Może ona obejmować takie elementy, jak między innymi:

 • • zbiornik na gaz płynny (naziemny lub podziemny),
 • • kontener z punktem odparowania oraz stacją redukcji gazu,
 • • orurowanie,
 • • uziemienie,
 • • płyta fundamentowa,
 • • wskaźnik napełnienia zbiornika,
 • • skrzynka z głównym zaworem,
 • • przyłącze do obiektu,
 • • ochrona katodowa.

Rodzaj, wielkość oraz liczba uwzględnionych elementów jest w pełni zależna od potrzeb zakładu przemysłowego, czy też domu.

Taka instalacja musi zostać poprawnie zamontowana przez wykwalifikowany oraz doświadczony zespół, aby zapewnić bezpieczne, ekonomiczne oraz ekologiczne źródło energii grzewczej.

Gaz płynny propan a elektryczność

Wiele domostw w całej Polsce nadal wykorzystuje standardowe rozwiązania pozyskiwania energii cieplnej. Ogrzewanie centralne znajduje się na regularnym wyposażeniu większości nowo wybudowanych domów oraz apartamentowców. Jednak zanim pozostaniemy przy już gotowej instalacji, warto rozważyć, czy zmiana nie będzie wiązała się z liczniejszymi korzyściami.

Linie energetyczne mogą łatwo ulec uszkodzeniu, czy to przez warunki atmosferyczne, czy też innego rodzaju zdarzenia losowe. Niestety szybkość ich naprawy w pełni zależy od wielkości zabudowania oraz zamieszkania terenu, a także odległości od najbliższego punktu naprawczego. Podczas, gdy zbiorniki na gaz płynny pozwalają zachować znaczną niezależność od zewnętrznego dostawcy – to właściciel decyduje kiedy, jak oraz w jak dużej ilości zostanie zużytkowana energia grzewcza.

Istotne są również, oczywiście, koszty. Należy tutaj uwzględnić pewną zależność, ponieważ często można spotkać się ze stwierdzeniem, że ogrzewanie na gaz płynny jest znacznie tańsze, niż elektryczność. Owszem, jest to prawda – koszty eksploatacji propanu są zdecydowanie niższe. Jednak nie należy zapomnieć o koszcie inwestycyjnym. Domostwo należy wyposażyć w całą instalację grzewczą, odpowiednio dostosowując zbiornik naziemny lub podziemny oraz pozostałe niezbędne elementy. Przy tym należy pamiętać, że koszty eksploatacji propanu sprawią, że sama inwestycja zwróci się już po kilku latach.

Zbiornik na gaz płynny – naziemny, czy podziemny?

Przejście na ogrzewanie na gaz płynny wiąże się z podjęciem kilku, podstawowych decyzji. Jedną z nich jest wybranie właściwego rodzaju specjalnego zbiornika, przeznaczonego do przechowywania gazu płynnego. Na rynku wykorzystuje się dwa podstawowe rodzaje:

 • • naziemny – mieszczący się bezpośrednio na płycie fundamentowej o grubości około 10-20 cm,
 • • podziemny – umieszczony w gruncie.

Skroplony propan wyróżnia doskonała wytrzymałość nawet przy bardzo niskich temperaturach.

Warto również uwzględnić, czy wybrany teren wyróżnia się wysokim poziomem wody gruntowej – w takich warunkach bardziej sprawdza się rozwiązanie naziemne. Oczywiście, nadal można zastosować zbiornik podziemny, jednak należy pamiętać, że będzie się to wiązało z utworzeniem niewielkiego kopca. To właściciel musi zadecydować, które z rozwiązań sprawdzi się bardziej na posiadanej działce. Zbiorniki naziemne są również łatwiejsze do zamontowania, co jest równoznaczne z oszczędnością czasu oraz pieniędzy.

Zbiorniki na gaz płynny znajdujące się w gruncie to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla domów lub zakładów, które nie posiadają wystarczającej ilości miejsca na montaż instalacji grzewczej naziemnej. Jest to również korzystne ze względu na Prawo Budowlane, które określa, że zbiorniki podziemne mogą znajdować się bliżej domu, niż te naziemne. Należy jednak pamiętać o regularnej kontroli stanu technicznego całej instalacji – co mniej więcej 10 lat. Nie jest to równoznaczne z przymusem odkopywania całej instalacji. Nadzoru dokonuje się poprzez kamerę wideoskopową, którą wsuwa się poprzez otwór włazowy do środka. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zbiornik na propan należy oddać do konserwacji, wymiany lub naprawy.

Wybór i montaż przydomowej instalacji

Jak już zostało wspomniane, wybór właściwego rodzaju zbiornika należy do jednych z najważniejszych decyzji podczas inwestowania w tego rodzaju instalację. Jednak nie jest to jedyna kwestia, nad którą należy się poważnie zastanowić.

Po pierwsze należy przeanalizować stan domu, a dokładnie współczynnik straty cieplnej. Nawet najlepsza instalacja grzewcza nie zapewni właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli okna są wysoce nieszczelne, a ściany przepuszczają znaczną ilość zimniejszego powietrza. Jeżeli dom spełnia wszystkie nasze wymagania, należy sprawdzić jakie wymiary powinien posiadać zbiornik na propan, aby spełniał on wszystkie nasze potrzeby oraz oczekiwania. Nie może on być za duży lub za mały – zbyt duży zbiornik wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi oraz obsługowymi. Zbyt mały to potrzeba ciągłego zamawiania dostaw gazu płynnego, co wiąże się z wyższymi kosztami eksploatacji.

Istotne jest również zapoznanie się z Prawem Budowlanym, a zwłaszcza z zapisem o odległościach zbiorników od takich elementów, jak budynek, linie energetyczne, droga, czy też sąsiadujące nieruchomości. Dokładniej tę kwestię opisaliśmy poniżej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, chętnie służymy fachowym doradztwem w zakresie weryfikacji wszystkich przepisów - pomaga to uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych bądź finansowych.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem naszego procesu projektowania oraz montażu zbiorników na gaz płynny wchodzących w skład tego rodzaju instalacji grzewczej.

Ogrzewanie na gaz płynny a polskie przepisy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422 t.j.) – a dokładnie rozdział 7 „Instalacja gazowa na paliwa gazowe” § 179., określa między innymi:

1. Liczbę zbiorników naziemnych w instalacji grzewczej - w jednej grupie nie może znajdować się więcej niż 6 sztuk, o łącznej pojemności sięgającej do 100 m3,

2. Odległość od:

 • • budynków mieszkalnych, produkcyjnych i magazynowych - uzależnione od pojemności zbiornika (dla max. pojemności 3 m3 jest to 3 m dla zbiornika naziemnego oraz 1 m dla podziemnego),
 • • sąsiedniej działki budowlanej - nie mniejsza, niż połowa odległości określonej dla budynków mieszkalnych,
 • • linii elektroenergetycznej - 3 m przy napięciu 1 kV sieci, 15 m przy większym napięciu, niż 1 kV,
 • • wpustów kanalizacyjnych - 5 m.

Sam LPG podlega dwóm obowiązującym normom fizykochemicznym (PN-C-96008 oraz PN-EN 589), a także Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG). W nim określono przede wszystkim wymagania jakościowe, dotyczące wyłącznie LPG, które zostało wyprodukowane na terenie Polski, o ile to zagraniczne nie zagraża w żaden sposób środowisku, czy też zdrowiu osób. Zgodnie z rozporządzeniem LPG powinien między innymi:

 • • nie zawierać siarkowodoru oraz wolnej wody w temperaturze 0°C,
 • • zawierać minimum 89 MON, czyli motorycznej liczby oktanowej,
 • • wyróżniać się klasą 1 korozji,
 • • posiadać prężność pary (w temperaturze 40°C) sięgającą maksymalnie 1550 kPa,
 • • zawierać nie więcej, niż 50 mg/kg siarki.

Czy warto zainwestować w ogrzewanie na gaz płynny?

Wstępny koszt inwestycji w tego rodzaju ogrzewanie może się wielu osobom wydawać wysoki. Jednak należy najpierw uwzględnić wszystkie korzyści z jakimi związana jest posiadanie tego rodzaju instalacji na własność. Po pierwsze, jej regularna eksploatacja wiąże się ze znacznie niższymi wydatkami, niż można to zauważyć przy tradycyjnych rozwiązaniach. Ponadto, daje ona właścicielowi dużą niezależność od zewnętrznych źródeł energii, nie przejmując się zmianami w opłatach, przerwami w dostawie prądu, czy też potencjalnym uszkodzeniem całej linii energetycznej.

Ogrzewanie na gaz płynny jest również bardziej ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ propan należy do najczystszych dostępnych źródeł energii, które w żaden sposób nie szkodzą środowisku naturalnemu, ani zdrowiu mieszkańców, czy też użytkowników. Własne zbiorniki nie generują również dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak spaliny, popiół, bądź kurz.

Dlatego zdecydowanie warto rozważyć inwestycję w ogrzewanie na gaz płynny na własność, najlepiej z firmą Klaron Gaz.

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem